Kinderen opvoeden en vrede in het huis houden

€ 13,95

Een boek voor opvoeders van deze tijd.
Vol met inzichten en praktische tips, die u zullen helpen om zelf uw weg te vinden.
Met veel voorbeelden uit de praktijk en met een ruime dosis humor en bemoediging.
Nu al weer in de derde druk!

'In jezelf geloven' staat op de literatuurlijst van het Meer Moed Instituut

SKU: 02-4. Categorie: .

Het praktische en bemoedigende handboek voor het opvoeden van kinderen.
Opvoeden is best wel ingewikkeld en ook heel persoonlijk. Want het gaat niet alleen om het kind of de kinderen, maar ook om uzelf, om úw aanpak, om úw doen en laten. En juist daarvoor – voor u – beschrijft dit boek een bewezen, heldere, werkzame, hoopvolle opvoedingsmethode, die past in deze tijd en die leidt tot een ontspannen vertrouwensrelatie tussen ouders en kinderen.

U heeft ervaren dat opvoeden heel vaak goed gaat. Maar soms ook gaat het niet zoals u het had bedoeld.
‘Kinderen opvoeden en vrede in het huis houden’ biedt ideeën en hulp bij een groot aantal herkenbare, vaak voorkomende opvoedingsproblemen.
Veel van die ideeën gelden trouwens niet alleen voor kinderopvoeding, maar zullen ook de relaties tussen volwassenen verbeteren.

ISBN 978-90-76907-02-4 – paperback, 176 blz. – 3e druk.

John M. Platt  is een leerling van Rudolf Dreikurs. Hij werkte samen met het ‘International Committee of Adlerian Summer Schools and Institutes’ (ICASSI) en onderwees bemoediging, opvoeding voor ouders en leraren, en conflict­management. In de meeste staten van Amerika, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland is hij een veel gevraagde spreker. Hij schreef boeken en artikelen over kinderopvoeding in het gezin en op school. Over het eerste thema spreekt hij als vader van drie kinderen en over het tweede thema als ervaren schooldirecteur en workshop-begeleider.
Hij woont in Elk Grove, Californië, USA. Hij heeft een eigen praktijk en leidt een trainingsinstituut.

Theo Schoenaker is logopedist en individualpsychologisch counselor. Hij leerde John M. Platt bij ICASSI kennen en werkte in de USA, in Canada, Israël en vele Europese landen met hem samen.
Zijn hoofdthema’s zijn: bemoediging, relatietherapie, opvoeding in het gezin en op school.

Julitta Schoenaker is sociaal-pedagoge en individualpsychologisch counselor. Haar hoofdthema’s zijn bemoediging, Montessori-pedagogiek, opvoeding in het gezin en op de kleuterschool.

‘Kinderen opvoeden en vrede in het huis houden’ zal u helpen in die heel uitdagende taak: het opvoeden van kinderen. Het boek levert u namelijk:
1) belangrijke achtergrondkennis over opvoeden, waardoor u veel ‘situaties’ beter leert doorzien, en
2) meer keuzemogelijkheden, om die ‘situaties’ aan te pakken op een manier die het gewenste resultaat heeft.

In het eerste hoofdstuk [de theorie] wordt de basis gelegd: wat is eigenlijk ‘gewenst’ in opvoeding?
Ja, wat is eigenlijk het doel van opvoeden? Wat is de basis-behoefte van mensen, volwassenen èn kinderen?
Werkt ‘ouderlijke macht’ in deze tijd nog zoals dat vroeger ging? Met straf geven of belonen?
Moeten we opvoeden nog langer zien als: de fouten in het gedrag van onze kinderen corrigeren? Of versterken we daarmee alleen maar deze gedragingen, inclusief de bijbehorende strijd?
Of moeten we alles dan maar goed vinden en slaaf van onze kinderen worden?
Deze en vele ander zaken worden hier belicht. Kinderen hebben het gevoel ‘erbij te horen’ nodig, dat is de basis van hun kijk op de wereld, èn op hun gezin. Door bemoediging kunnen zij dat gevoel ‘erbij te horen’ ontwikkelen en zullen ze dat omzetten in goede relaties binnen dat gezin. Als dat gevoel er niet is, dan….‘storende kinderen zijn ontmoedigde kinderen’, wordt er gezegd.
Kinderen vormen hun ideeën over zichzelf en de wereld om hen heen, vooral op basis van wat er in hun eigen gezin gebeurt. De gezinssamenstelling (ouders, broertjes/zusjes; hoeveel, hoe veel jonger/ouder?) speelt natuurlijk een rol, maar de creativiteit van de kinderen zelf bepaalt in hoge mate hun overtuigingen.
En daaraan kunt u een belangrijke bijdrage leveren.

Het tweede hoofdstuk [de methoden] bevat een groot aantal ‘wel doen’ en ‘niet doen’ in het omgaan met kinderen. Een tikkeltje confronterend wellicht, maar altijd in een bemoedigende stijl beschreven, en zeker herkenbaar in elke opvoeder/kind/gezinssituatie. Wat zijn hier de belangrijkste basisregels?
Kinderen leren van de gevolgen van wat ze doen (en laten!). Logische gevolgen zijn het meest leerzaam in de opvoeding, en maken een wederzijdse respectvolle houding mogelijk.
Kinderen hebben hun eigen verantwoordelijkheid! Wat ze zelf aankunnen, moeten ze ook zelf leren doen, zo vroeg en zo veel mogelijk. Dat bereidt hen voor op hun volwassen leven.
Wat moeten ouders in principe doen of juist laten? U leest het in hoofdstuk 2!
Ook wordt het idee van de gezinsraad geïntroduceerd en in voorbeelden uitgewerkt. Zo leert een kind overleggen in een sfeer van gelijkwaardigheid, en rekening te houden met de belangen van anderen en het gezin als geheel.

In het derde hoofdstuk [de praktijk] worden een groot aantal probleemsituaties belicht, die elke opvoeder zal herkennen. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met: ‘bedtijd’, opstaan, eten, huiswerk, zakgeld, Tv-kijken, ruzie en pesten, meehelpen in het gezin, opruimen, duimzuigen, bedplassen, stotteren, liegen, stelen, enz, enz,…?
Een hoofdstuk vol tips, inzicht en ideeën!

De beschreven ideeën geven u een bewezen, werkzame opvoedingsmethode, die in deze (zeg maar:) turbulente tijd past, en die u zal helpen bij uw streven een goede ouder/opvoeder te zijn. En daarbij moet u vooral niet vergeten goed voor uzelf te zorgen! De laatste onderwerpen van hoofdstuk 3 zijn: zelfkennis, zelfgesprekken en zelfbemoediging. Daarmee versterkt u het belangrijkste werktuig voor uw opvoedingsinspanningen, namelijk uzelf. En daarmee is (letterlijk) iedereen op deze wereld geholpen!

Tot slot: ‘Kinderen opvoeden en vrede in het huis houden’ levert u als opvoeder een heldere, hoopvolle kijk op die wellicht allerbelangrijkste taak die u als opvoeder op u heeft genomen, namelijk: opvoeden. Want wie kinderen opvoedt, bouwt mee aan de toekomst.

Voorwoord

1.    De theorie
1.1    Hoop
1.2    Het basisverlangen van de mens
1.3    Het doel van opvoeding
1.4    De verloren macht
1.5    Straffen en belonen
1.6    Onze eigen fouten = onze onwetendheid
1.7    De valkuil van het letten op fouten
1.8    Wat kunnen we leren van onze eigen ervaring?
1.9    Meer over het gevoel ‘erbij te horen’
1.10  Kinderen vormen zich een beeld
1.11  De vier doelen van storend gedrag bij kinderen
1.12  De gezinssamenstelling
‘De wegloopdag’

2.  De methoden
2.1    Tijd en verantwoordelijkheid
2.2    Bemoediging: de koningsweg van opvoeding
De ene helft: Stop met ontmoedigen!
a.   Klagen, mopperen, kritiek geven
 ‘Een lesuurtje etiquette’
          b.   Halfbakken waardering
c.   Medelijden
d.   Een etiket opplakken
e.   Met anderen vergelijken
f.    Verwenning
g.   Loven en prijzen
h.   ‘Ik heb jou niet nodig!’
De andere helft: Bemoedigen!
          i.    Laten meehelpen, bijdragen
j.    Mèt kinderen praten
k.   Fouten niet zo belangrijk maken
l.    Bouwen op de sterke kanten
m.  Verantwoording laten dragen, zelfstandigheid bevorderen
n.   Vertrouwen geven
o.   Leer het ze
p.   Schriftelijk bemoedigen
2.3    De gezinsraad 2.4    Kinderen leren van de gevolgen
Leren van de gevolgen in een restaurant
         De badkamertechniek
         Huisarrest
2.5    Begrensde keuzemogelijkheden
2.6    Anke en Norbert: ‘Die hebben het goed voor elkaar!’

3.    De praktijk
3.1    Laat de A-zuil staan!
3.2    Dingen niet half doen – Vier belangrijke regels
3.3    Bedtijd
3.4    In het ouderlijk bed
3.5    Opstaan / de wekker
3.6    Het ontbijt
3.7    Schoolziek
3.8    Brood mee? Vergeten!
3.9    Huiswerk
3.10  Tv-kijken
3.11  Problemen rondom het eten
3.12  Duimzuigen
3.13  Orde: ‘Ruim je spullen op’
3.14  Ruzie en vechten
          Het pesten van een oudere broer of zus
Een paar nuttige tips
3.15  Meehelpen in het huis / gezinstaken
3.16  Bedplassen
3.17  Het huilende kind
3.18  Stotteren
3.19  Woede-uitbarstingen
3.20  Liegen
3.21  Stelen
3.22  Geld
Kleedgeld

3.23  Drugs
3.24  Verantwoordelijkheid afstaan. Laat ze helpen!
Twee en drie jaar
Vier jaar
          Vijf jaar
Zes jaar
Zeven jaar
Acht en negen jaar
Negen en tien jaar
Tien en elf jaar
Elf en twaalf jaar

3.25  Goede ouders
          Zelfkennis
Zelfgesprekken
Zelfbemoediging

4.   De Encouraging-Training (Schoenaker-concept ®)
Encouraging-Training voor ouders

Dankwoord
Aanbevolen literatuur
Andere boeken van de auteurs/opvoeders
Over de auteurs

Reviews

Er zijn nog geen reviews.

Schrijf als eerste een review “Kinderen opvoeden en vrede in het huis houden”