In jezelf geloven

€ 14,95

Het praktische handboek voor de ontwikkeling van moed en zelfvertrouwen. Daarvoor is het nodig om beter met jezelf te leren omgaan, en vooral: meer in jezelf te geloven.
Erik Blumenthal's inspirerende ideeën zullen je helpen om je capaciteiten en talenten te ontwikkelen en om anderen te bemoedigen dat ook te doen.
In jezelf geloven is de beste eigenschap die je kunt gebruiken voor een actief en gelukkig leven.
'In jezelf geloven' staat op de literatuurlijst van het Meer Moed Instituut

SKU: 05-5. Categorie: .

Meer zelfvertrouwen en moed door: in jezelf geloven.

Meer vrijheid, meer onafhankelijkheid, meer zelfvertrouwen – dat ligt binnen je bereik als je meer in jezelf gaat geloven. Dit boek is een praktische reisgids naar een leven waar de meeste mensen naar op zoek zijn: met minder angsten en twijfels, met meer zekerheid en moed.
Erik Blumenthal beschrijft met voorbeelden uit het dagelijkse leven, hoe je meer zelfvertrouwen kunt ontwikkelen en een beter begrip van jezelf kunt krijgen.
Belangrijk daarbij zijn:
* het ontwikkelen van je vermogen om zowel jezelf als anderen lief te hebben
* het nemen van meer bewuste besluiten
* het leren herkennen en gebruik maken van je innerlijke vermogens
* je meer bewust worden van je doelen en motieven
* het effectief oplossen van conflicten

Erik Blumenthal laat zien dat ieder mens uniek is, en dat wij allen iets te bieden hebben aan de mensen en de wereld om ons heen. Zijn unieke psychologische aanpak gaat ervan uit dat succesvolle oplossingen voor de problemen van het leven, zowel een praktische als een innerlijke (geestelijke) dimensie hebben.
Het is een inspirerend boek met diepgang dat tegelijkertijd gemakkelijk leest.

ISBN 978-90-76907-05-5 – paperback, 148 blz.

ErikBlumenthal150x180Erik Blumenthal (1914 – 2004), een internationaal gerespecteerde psychotherapeut, schreef een serie diepgaande en toch gemakkelijk te lezen boeken, met praktische adviezen over huwelijk, opvoeding van kinderen, de zin van het leven, bemoediging en oud(er) worden.
Hij stelt dat de mens vooral een innerlijk levend wezen is, en dat zijn belangrijkste taken zijn: meer bewust leven en zijn innerlijke eigenschappen ontwikkelen.
Hij was voorzitter van de Duitse, de Zwitserse en de Internationale Vereniging voor Individualpsychologie, en was docent aan de universiteit in Würzburg.
Hij was een zeer ervaren en gewaardeerde psychotherapeut en counselor in zijn eigen praktijk.

“De begeleiding die hij bood als vooraanstaand psycholoog, zijn voortreffelijke persoonlijke staat van dienst en zijn vriendelijke en zachtmoedige karakter waren een voorbeeld voor iedereen die met hem in contact kwam”. 

Kenmerkend voor Erik Blumenthals levenshouding is wel zijn uitspraak:

“Het is nooit te laat, maar altijd de hoogste tijd.”

Korte samenvatting:
Dit boek laat zien hoe we meer in onszelf en onze mogelijkheden kunnen geloven, en daarmee praktisch kunnen werken aan een meer moedige levenshouding vol zelfvertrouwen.

“Hoe meer ik geloof in mijzelf en in mijn vermogens, hoe meer ik mij kan voorstellen dat ik vooruitga in mijn leven en in de relaties met andere mensen, hoe meer ik mezelf zal bemoedigen om te werken aan de dingen die ik wil bereiken, in plaats van te geloven dat die toch buiten mijn bereik liggen.
En niet alleen kan ik dan bewust mijn lot in eigen handen nemen door een actieve rol te spelen in het bepalen van mijn toekomst, maar ook bijdragen aan een betere toekomst voor de maatschappij als geheel.”

Meer uitgebreide samenvatting:
Het boek bestaat uit twee delen:
In het meer theoretische eerste deel, bespreekt Erik Blumenthal dat in mensen verschillende niveaus van bestaan samenwerken: van het materiële (lichamelijke) niveau, tot en met niet-materiële niveaus waarin onze persoonlijkheid huist, met innerlijke vermogens zoals verstand, kennis, liefde, moed, overtuigingen en motivatie. Die innerlijke kant van ons bepaalt grotendeels hoe wij in het leven staan en hoe gelukkig we ons voelen. En daar zitten ook onze persoonlijke groeimogelijkheden.

Erik Blumenthal laat ons kennismaken met het holistische mensmodel van de Individualpsychologie: ieder mens is een unieke eenheid (er is er maar één van!), de mens is een sociaal wezen (is mens tussen de mensen), achter alles wat mensen doen en laten zit een doel: mensen nemen (bewust of onbewust) beslissingen, en alle mensen zijn sociaal gelijkwaardig.

Daarna komen onze innerlijke eigenschappen en mogelijkheden meer uitgebreid aan bod, zoals ons vermogen om iets werkelijk te begrijpen (inzicht), om bewust te handelen (besluiten nemen), en ons vermogen om ergens in te geloven. Alleen als we in onszelf geloven kunnen we zelfvertrouwen en zelfrespect ontwikkelen, en dat hebben we nodig voor een moedige, actieve levenshouding.
Deze unieke mens-vermogens zijn onze meest waardevolle gereedschappen, die we doelbewust kunnen versterken en inzetten bij onze persoonlijke groei en bij het vinden van succesvolle oplossingen voor de problemen van het leven.

In het tweede deel behandelt Erik Blumenthal, met zijn heldere en bemoedigende psychologische aanpak, de praktische kanten van onze persoonlijke ontwikkelingsweg. Aan de hand van veel alledaagse situaties laat hij zien dat het versterken en het bewust gebruik maken van onze innerlijke eigenschappen leidt tot een leven met meer diepgang, richting, tevredenheid en geluk. En: met betere relaties met onze medemensen.
Aan de orde komen onder meer het leren zien dat alle dingen meer dan één kant hebben, en dat inzicht helpt ons bij het bewust kiezen van gedrag dat gericht is op meer vrede, op samenwerken en op bijdragen. Ook het omgaan met (of juist het vermijden) van conflicten is een belangrijk onderwerp, net als meer leren liefhebben. Hoe we kunnen omgaan met onze angsten en ontmoediging, met lijden, tegenslagen en dramatische gebeurtenissen wordt ook besproken.

Bij de ontwikkeling van onze innerlijke mens-eigenschappen – ook wel genoemd: het pad van vergeestelijking – zijn ook zaken als meditatie, overdenken of bidden van groot belang voor een rustiger en dieper inzicht.
En uiteindelijk gaat het vooral om het vinden van de juiste balans tussen bijvoorbeeld: optimisme en realistisch zijn, tussen werk en vrije tijd, tussen ‘ik’ en de maatschappij, en tussen onze lichamelijke kant en spiritualiteit.

Inleiding
Wat betekent ‘in jezelf geloven’? • Een korte inleiding in de Individualpsychologie • Noot van de auteur

Deel EEN: theorie en achtergronden

1  Een psychologisch mensbeeld
Beter optimisme dan pessimisme • Onze doelen op het spoor komen • Korte-termijn doelen • Lange-termijn doelen • Zin geven aan het leven • Volmaaktheid • Bemoediging is belangrijk • Erbij willen horen • Het verleden gebruiken om aan de toekomst te bouwen • Een holistische kijk op de mens

2  Onderzoek naar onze geestelijke natuur
Hoe kunnen we ons inzicht vergroten? • Onze innerlijke vermogens inzetten om bewust iets te doen • Het belang van geloven • Hoe komen we negatief geloof te boven? • Het pad van vergeestelijking • Gebruik maken van ons vermogen om beslissingen te nemen • Verantwoordelijkheid nemen • Controle over onze emoties • Emoties en onze innerlijke vermogens • Zelf denken • Vooroordelen • De juiste houding

Deel TWEE: de praktijk: wat kunnen we doen?

3  Verschillende kanten leren zien
Fouten maken versus fouten blijven maken • Voorzichtigheid versus angst • Vriendelijk versus standvastig zijn • Begrijpen en helpen versus ruzie maken en toegeven • De dingen accepteren versus je gewonnen geven • Je stil houden versus ergens tegenin gaan • Gezag versus geweld • Vragen versus eisen • Samenwerken versus opdracht geven • Afhankelijk zijn van anderen versus overheerst worden • Beleving versus feiten • Empathie versus medelijden • Begeleiden versus overheersen • Daad versus dader • Spontaniteit versus impulsief gedrag • Praten tegen versus praten met elkaar • Wat je zegt versus hoe je het zegt • Opbouwende kritiek versus gericht zijn op fouten • Dienstbaar versus bedienen • Spiritualiteit versus georganiseerde religie • Handelen versus reageren • Jezelf waarderen versus je belangrijk voelen • Gemeenschap versus individu • Aanpassen versus conformeren • Woorden versus daden

4  Leren liefhebben
Angst overwinnen • Leren lief te hebben • Van jezelf houden • Van elkaar houden • Wat doen we tegen ontmoediging?

5  Op weg naar minder conflicten
Gelijk willen hebben • Verschillende soorten conflicten • Conflicten over overtuigingen of ideeën • Conflicten over emoties • Het oplossen van conflicten • De praktijk • De principes van consultatie • Een voorbeeld van een consultatie: de gezinsraad

6  Lijden, opofferen en dienstbaarheid
De zin van lijden • Lijden en opofferen • Wat is echte dienstbaarheid? • Het pad naar geslaagde dienstbaarheid • Geestelijke dienstbaarheid

7  Gebed, bezinning en meditatie
Waarom bidden? • Waar bidden? • Wanneer bidden? • Hoe bidden? • Wat bidden? • Gedachten over in jezelf geloven

8  In balans komen
Positief en realistisch zijn • Werk en vrije tijd • Ik en de maatschappij • Het materiële en het geestelijke • Matigheid in alles

Appendix
Kijk op de maatschappij • Kijk op het leven • Kijk op vergeestelijking • Richtlijnen voor een leven dat voldoening geeft

Over de auteur

Reviews

Er zijn nog geen reviews.

Schrijf als eerste een review “In jezelf geloven”